Skip to main content

Kozákov – Riegrova chata

Kozákov je vyhledávaným výletním místem. Tvoří jihovýchodní konec Ještědsko-kozákovského hřebenu v nadmořské výšce 744 m, nazývaný též „Strážná hora“ Českého ráje.

Riegrova turistická chata je postavená v roce 1928 a rekonstruovaná v roce 2003. V objektu je pořízen nový interiér restaurace a 7 pokojů se sociálním vybavením.

V těsné blízkosti je šestiboká vojenská věž s plošinou, která slouží jako rozhledna provozovaná odborem KČT Semily, který je zároveň majitelem chaty.

Kozákov je také cílem několika turistických stezek prakticky ze všech významných míst regionu. Přes vrchol je vedena mimo jiné turistická stezka z Frýdštejna na Tábor, ale napojeny jsou také Klokočské skály a údolí řeky Jizery. Směřuje sem deset značených turistických cest, včetně Zlaté stezky Českého ráje a proto je oblíbeným místem turistických akcí, pochodů a srazů. Nejznámější je Novoroční výstup, kterého se každoročně účastní 1500-2000 lidí. Na Kozákově jsou výborné podmínky pro paragliding, místo si oblíbili radisté, na své si přijdou i nadšenci horských kol. Pokud jsou na severním svahu Kozákova příznivé sněhové podmínky, je v povozu lyžařský vlek dlouhý 450 m, jehož výstupní stanice se nachází kousek od chaty. Celé okolí nabízí rovněž dobré podmínky pro lyžařskou turistiku. Tento kout je hojně navštěvován sběrateli drahých kamenů. Na Kozákov vede silnice ze dvou stran, v zimě je sjízdná pouze jedna ve směru od Bačova. Z vrcholu Kozákova a dnes z rozhledny je překrásný pohled na Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory, České středohoří, Český ráj a Orlické hory.

Historie Kozákova

 • 1901

  se zrodila myšlenka, jejímž otcem byl svijanský rodák akademický malíř Jan Prousek, postavit na Kozákově rozhlednu spojenou s pseudorománskou kaplí věrozvěstů Cyrila a Metoděje, vyzdobenou mozaikou z místních polodrahokamů, aby připomínala krajinnou zvláštnost a přitom byla markantním, daleko viditelným znamením korunujícím svou věžičkou nejvyšší vrch krajiny. Záměr bezpochyby zajímavý, ale nákladný se neuskutečnil.

 • 1904

  se konala v Turnově ustavující schůze Družstva pro postavení Riegrovy mohyly. Počáteční nadšení opadlo a byl tu další návrh postavit na Kozákově věž s mauzoleem dr. Riegra dole a rozhlednu nahoře.

 • 1914

  činnost Družstva musela být zastavena vzhledem k vypuknutí světové války.

 • 1923

  navrhl předseda odboru KČT v Semilech Vilém Petržilka, aby na Kozákově místo památníku byla postavena turistická chata, která by nesla Riegrovo jméno.

 • 5. 10. 1924

  se konal komisionelní výběr stanoviště. Projekt chaty vypracoval architek Jan Václavík za odborné spoluúčasti předního českého architekta Otakara Novotného, profesora a později rektora Umělockoprůmyslové škole v Praze.

 • 14. 4. 1926

  byla stavba zadána staviteli Rudolfu Kousalovi ze Železného Brodu, stavebním dozorem byl pověřen stavitel Josef Schejbal ze Semil.

 • 29. 8. 1926

  slavnostní položení základního kamene.

 • 24. 6. 1928

  se konalo slavnostní otevření Reigrovy turistické chaty na Kozákově.

 • 1939

  semilský odbor KČT rozšířil chatu o novou verandu, do níž se vcházelo po čtyřech schodech z hlavní restaurační místnosti. Za války obsadilo chatu německé vojsko. Po jejich odchodu v roce 1945 ji museli turisté dát celou pracně do pořádku.

 • 1948

  byl Klub českých turistů zrušen a byla mu odňata majetková práva. Chata byla postupně bezplatně převedena družstvu Vzlet a později podniku Restaurace a jídelny.

 • 1962

  chata částečně vyhořela. Až v říjnu 1964 přistoupil RaJ Turnov ke generální opravě, která byla dokončena v roce 1966.

 • Po listopadu 1989 očekávali turisté, že v nových poměrech budou napraveny křivdy minulých let a že jim chata na Kozákově bude vrácena.

 • 1. 4. 1992

  jedná ústředí KČT s RaJ o předání chaty společnosti Trasa, která spravuje turistické majetky. Katastrální úřad v Semilech odmítl tento převod zaknihovat. Rozhodnutím soudu byla smlouva uzavřená mezi KČT a RaJ prohlášená za neplatnou. Chata na Kozákově zůstala v majetku podniku RaJ a turistická společnost Trasa se stala jen nájemcem. V červnu 1992 přišel podnik RaJ do likvidace a majetek přešel na Okresní úřad v Semilech.

 • 20. 6. 1993

  v rámci vzpomínkové akce k 65. výročí Riegrovy chaty podepsalo 366 turistů petici Parlamentu ČR požadující navrácení majetku Klubu českých turistů.

 • O chatu projevila zájem armáda, která by ji získala bezúplatným převodem. Proti tomu se důrazně postavil v Semilech odbor KČT a snažil se přesvědčit ústředí KČT, aby chatu odkoupilo za 1 mil. Kč. Byla sepsaná předběžná smlouva o koupi chaty. Následovala řada jednání.

 • 21. 9. 1994

  oznámilo ústředí KČT, že od smlouvy z nedostatku finančních prostředků odstupuje, že své stanovisko přehodnotilo a slibuje odboru KČT Semily svou podporu, jestliže odbor koupí chatu sám.

 • 5. 10. 1994

  v 8 ráno se sešli zástupci ústředí KČT, zástupci semilského odboru KČT u přednostky okresního úřadu ing. Kodejškové. Bylo dohodnuto, že chatu odkoupí Semilský odbor KČT a ústředí mu k tomuto účelu půjčí 400 tis. Kč. Zástupci armády, kteří přijeli o hodinu později, dohodnou převod chaty armádě, byli již jen seznámeni se závěry přecházejícího jednání.

 • V říjnu 1994

  pořádal KČT Semily o právní subjektivitu, která byla podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.

 • 20. 10. 1994

  byla založena nadace „Chata Kozákov“ členy KČT Semily. Byla vydaná výzva, k veřejnosti,aby svými příspěvky pomohla koupi uskutečnit.

 • 28. 11. 1994

  byla podepsaná smlouva o koupi chaty mezi Okresním úřadem v Semilech a KČT v Semilech.

 • 1. 12. 1994

  přebírá objekt odbor KČT Semily od Trasy Praha.

 • Ministerstvo financí ČR zamítlo schválit kupní smlouvu. Následoval nespočet jednání, nové odhady nemovitostí, až nakonec musela rozhodnout vláda.

 • 6. 3. 1996

  byla usnesením vlády ČR č. 177 udělena výjimka k převodu vlastnických práv turistické chaty na Kozákově za kupní cenu 1.233.043,- Kč bez pozemků, které se vyřešily o rok později.

 • 1. 6. 1996

  byla chata uzavřena a proběhla první rekonstrukce kuchyně a restaurace byla znovu otevřena 9. 8. 1996.

 • 1. 11. 2002

  byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, restaurace a částečně i kuchyně.

 • 1. 8. 2003

  byla zahájená další a nejrozsáhlejší rekonstrukce celé chaty. Akce byla dokončena v roce 2004.

 • 2004

  byla provedena úprava přístupových ploch

 • 2015

  Správa CHKO Český ráj obnovila naučnou stezku kolem Kozákova

 • 2016

  bylo provedeno zateplení celé chaty

 • 2017

  vybudování geologické expozice za chatou

 • 2018

  odbor vydal knihu „Kozákov – příběh hory“

 • 2019

  bylo vybudováno dětské hřiště

 • 2020

  byla zahájena stavba zastřešené pergoly vedle stánku s občerstvením

 • 2021

  byl na vrchu umístěn památník věnovaný všem nežijícím pilotům paraglidingu od Stefana Shamilyana