Skip to main content

Turistické značení

Náš odbor se již od začátku své činnosti věnoval značení turistických stezek a jeho pravidelné obnově. Dlouholetým značkařem zde byl Jiří Luks se svou manželkou a v současné době po nich tuto práci přebraly jejich dcery Bohdana Tichá a Marie Stránská. Vlastní obnova se provádí každé tři roky ve stanovených periodických cyklech pro jednotlivé trasy. Členové našeho odboru Klubu českých turistů mají na starost přibližně 100 km cest v naší spádové oblasti Semilsko. Každý rok se tedy jedná o 30–35 km. Turistická značka je tvořena barevným vodorovným pásem, nad ním i pod ním je pás bílý. Značky jsou s využitím značkařských barev namalovány na stromech, sloupech a dalších vhodných objektech. U některých stezek jsou využity i samolepící turistické značky. Jejich využití je zejména v částech obcí a to zejména na sloupech veřejného osvětlení. Značky jsou ve čtyřech barvách – červené, modré, zelené a žluté dle významu a náročnosti stezky.

Chceme Vám nabídnout výlet za poznáním po našich některých značených stezkách. Jdete – li po červené značce, pak víte, že je to stezka celostátního významu. V našem regionu se jedná například o Riegrovu stezku nebo část Zlaté stezky Českého ráje (v úseku Kozákov – Zelený háj). Modrá značka se využívá u turistických cest krajského významu. U nás se jedná o stezku ze Semil přes Masarykovu vyhlídku na Moravu a odtud pokračuje jako známá Kamenického stezka přes Myší skálu na Spálov. Modře je značená i stezka do Lomnice nad Popelkou, kterou ale značíme jen na Pohoří, protože tam jsou hranice naší značkařské oblasti a zbytek cesty obnovují značkaři z Lomnice. Zeleně značené stezky jsou okresního významu a u nás je to například cesta do Jilemnice, kterou značíme pouze k textačnímu místu (to je místo, kde naleznete směrovky) Pod strážníkem. Odtud ve značení pokračují značkaři z Jilemnicka. Lze též uvést zelenou stezku na Kozákov a dále na Krkavčí skálu. Dalším tipem může být horská zelená cesta vedoucí z Vysokého nad Jizerou na Spálov. Úsek této cesty z Vysokého do Helkovic zajišťují značkaři z Vysocké oblasti, zbytek stezky obnovuje náš odbor. Žlutá značka se používá u cest místního významu a též u vyznačování různých spojek a kratších tras. V našem okolí je použita na části Kamenického stezky v úseku Bítouchov – Morava. Lze nabídnout i výlet po žluté značce k vyhlídce na Krkavčí skálu nebo výstup „Hromovkou“ přes Chuchelnu na Kozákov. Oblíbená je i žlutá stezka vedoucí do Bozkova a dále k hradní zřícenině v Návarově.

Dalšími prvky kompletu turistického značení jsou velkoplošné turistické mapy instalované na zabetonovaných stojanech. V naší oblasti máme rozmístěné čtyři mapy: Semily – Riegrovo náměstí, Spálov u vlakové zastávky, Cimbál a Bozkov - náměstí. Další mapa bude nainstalována u vlakového nádraží v Semilech. Důležitou součástí jsou kovové tyčové směrovníky se stříškou zapuštěné do země. Na ně jsou spojovacími prvky nainstalovány kovové směrovky s barevným uvedením směrování stezek a vzdáleností k následujícím textačním místům (tj. k dalším směrovkám na dané trase).

Dřevěný směrovník se stříškou

Kovový směrovník se stříškou

Směrovník na stromě

Nový typ stojanu s velkoplošnou mapou

Starší typ stojanu s velkoplošnou mapou

Fotogalerie značkařů

průkopník značení
průkopník značení
současná vedoucí značkařka
současná vedoucí značkařka
značkařka
značkařka